Místní recepty pro Zlín a okolí

zlin
Zlín si zaslouží nový dopravní terminál odpovídající 21. století

Omšelé autobusové nádraží, katastrofální vlakové. K tomu chybějící komfortní napojení na síť městské hromadné dopravy. To je Zlín, krajské město, v roce 2016. Není náhoda, že právě tento stav považuje řada obyvatel města za jeho největší ostudu.

O potřebě terminálu, který propojí vlakovou, linkovou a městskou dopravu, se mluví již dlouho. Přínosy jsou jasné: kromě pohodlí a většího bezpečí pro cestující je tu potenciál pro další různé využití v podobě tržnice či nabídky služeb. Pro ty, kteří často cestují, to bude znamenat zlepšení života a pro renomé města velké plus. Není dobré, pokud návštěvníci jako první věc ve Zlíně vidí tento nedůstojný prostor. A jak může pomoci kraj? Řešení je v rukách Správy železniční dopravní cesty, města a několika soukromých firem. Kraj tak může podle koalice Svobodní a Soukromníci sehrát roli moderátora. Ale jen za předpokladu, že si to aktéři budou přát a budou v tom vidět přínos.

Dálnice D49. Zatím ani jediný kilometr…

D 49. Podle původních plánů se po ní mělo jezdit od Hulína až na slovenskou hranici. A reality? Ani jeden kilometr. Přes Zlín se tak dál žene tranzitní doprava a v případě nehody se tvoří kolony, kterým se prakticky nelze vyhnout…

Přitom jde o stavbu, která nejenže uleví Zlínu, ale zároveň je nejdůležitějším impulsem přinášejícím dynamiku do rozvoje velké části Zlínského kraje. Stát ovšem toho pro její realizaci udělal velmi málo, korunu všemu pak nasazují samozvaní obhájci dobra, kteří si říkají ekologové. Výsledkem je, že délka dálniční sítě ve Zlínském kraji se zastavila na hodnotě 33 kilometrů. Lidé u hlavních tahů trpí hlučností a prachem, v celém kraji jsou pak celé úseky silnic v dezolátním stavu. Postoj koalice Svobodní a Soukromníci je jasný:  Dálnice prostě budou. Navzdory pražské neochotě i křečkům. Dosáhnout toho lze tak, že kraj bude velmi aktivně tlačit na ministerstvo a Ředitelství silnic a dálnic. Musí se prostě prát za zájmy svých občanů, ukončit jejich diskriminaci a nebát se použít všech možností. Schovávat se za výroky, že to není věc kraje, je čirý alibismus.

podrobněji zde

Obchvat Zálešné musí být vybudovaný současně s D49

Po vybudování dálnice D49 se dá předpokládat zvýšení dopravní zátěže v centru města na příjezdu od Fryštáku. Pro lidi, kteří jedou do východní části města nebo jeho okolí, je obchvat Zálešné velmi prospěšnou stavbou. Pokud by dále jezdili centrem města, dočkali bychom se zřejmě dopravního kolapsu.

Vybudování obchvatu je primárně záležitostí města Zlína. Běží výkupy pozemků, je hotová dokumentace pro územní rozhodnutí. Zlín však nemá dost prostředků, a proto se s žádostí o pomoc průběžně obrací na kraj a na stát. Město však není úspěšné, stát i kraj se odmítají na stavbě podílet.

Koalice Svobodní a Soukromníci považuje dobudování a údržbu silniční sítě v kraji za absolutní prioritu a takto budou přistupovat i k požadavkům města Zlína.

podrobněji zde

Problém s bezdomovci? Radnicím pomůže možnost zákazu pobytu

Počet bezdomovců roste, logicky se stahují do velkých měst. Zlín není výjimkou. Lidi bez střechy nad hlavou láká krajské město hlavně zázemím v podobě velkých obchodních center. Lidé jsou naštvaní, vadí jim nepořádek, hluk.

Jejich nespokojenost a výzvy k nápravě však naráží na děravou legislativu. Radnice ani policie nemá dostatečné nástroje k tomu, aby si s bezdomovci dokázala poradit. Podle koalice Svobodní a Soukromníci v čele se senátorem Ivo Valentou mají recept, jak lze radnicím pomoci. Ivo Valenta předkládá novelu zákona, která by měla obcím opět umožnit, aby lidem, kteří opakovaně porušují veřejný pořádek, mohla udělovat zákaz pobytu. Návrh zákona počítá s tím, že každý, kdo bude opakovaně a úmyslně páchat přestupek proti veřejnému pořádku, musí počítat s tím, že mu radnice udělí zákaz pobytu. Ten spočívá v tom, že takový pachatel se nebude moci zdržovat na území obce, v níž se dopouštěl přestupku. Zákaz pobytu bude moci radnice vydat všem recidivistům, kteří nemají na jejím území hlášený trvalý pobyt.

volte52