Místní recepty pro Vsetín a okolí

vsetin
Jak na nezaměstnanost a nízké mzdy na Vsetínsku

Průměrná mzda je obecně nízká v celém kraji, navíc na ni dvě třetiny zaměstnanců ani nedosáhnou. Na Vsetínsku je navíc stále vyšší nezaměstnanost než činí průměr země, nabídka pracovních míst není nijak pestrá.

 Co je tedy třeba udělat, aby si lidé na Vsetínsku více vydělali? Podle koalice Svobodní a Soukromníci je nutné odstranit překážky, které brání podnikům usídlit se v kraji. Na prvním místě jsou to překážky infrastrukturní. Nedostavěná dálniční síť a nepohodlné napojení území kraje znamená pro firmy velké logistické problémy. Stejně tak omezuje možnost obyvatel za zaměstnáním dojíždět. Znamená to tedy, že je nezbytné důrazně tlačit na dostavbu dálnic a v návaznosti na to Palačovské spojky a modernizaci I/57.

Dalším bodem je zkvalitnění a hlavně zefektivnění veřejné hromadné dopravy. Pustit do ní konkurenci. Není důvod, proč by některé linky nemohl obsluhovat malý dopravce třeba jen s mikrobusem. Současný systém to neumožňuje, je zkostnatělý a často vůbec nereaguje na potřeby lidí. Dalším krokem je pak zmenšení byrokratické zátěže pro živnostníky a menší firmy. Menší firmy se pak mohou lépe rozvíjet a přijímat nové zaměstnance. A to je klíčové. Právě velké množství malých a středních firem v oblasti přináší mnohem větší stabilitu na trhu práce než existence jednoho mamutího podniku.

podrobněji zde

Modernizace trati Vsetín – Velké Karlovice. Kdy konečně?

Je to sice jen lokální trať, ale pro Horní Vsacko nesmírně důležitá. Současný stav železnice z Velkých Karlovic do Vsetína ale tomu vůbec neodpovídá. Veškeré plány na její modernizaci zůstávají jen na papíře a zdrojů, z kterých by šel její rozvoj financovat, pomalu ale jistě ubývá.

Koalice Svobodní a Soukromníci vidí modernizaci trati jako zcela zásadní a klíčový impulz pro rozvoj Horního Vsacka. Údolí se stále více urbanizuje, rozšiřují se hranice uzavřených osad na silnici, přibývá tak omezení rychlosti a cestování na Vsetín je stále pomalejší. I vzhledem k omezenému množství pracovních míst v údolí Bečvy od Vsetína do Velkých Karlovic není možné, aby se kraj nezačal intenzivně v této věci angažovat. Místo výmluv, že to není v jeho kompetenci, musí začít intenzivně jednat se všemi, kteří mohou projekt ovlivnit. Jinak se pasuje do role úřadu, kterému jsou problémy 20 000 lidí více či méně lhostejné…

podrobněji zde

Jak dál rozvíjet Vsetínskou nemocnici?

Přestože se po změně úhradové vyhlášky hospodaření nemocnice zlepšilo a končí přebytkem, stále je tu výrazný dluh z minulosti, který může být hrozbou pro rozsah a dostupnost zdravotní péče. A hlavně podvazuje její další rozvoj.

Základem je podle koalice Svobodní a Soukromníci provedení účetního auditu, na jehož základě se může přistoupit ke stabilizaci nemocnice formou úhrady ztrát z předchozích let. Dále je nutné zjednodušit řízení nemocnice – rozhodovat nebudou úředníci z kraje, ale představenstvo nemocnice. Kraj jako akcionář více nemocnic musí vytvořit podmínky pro společné nákupy léků a přístrojů na základě transparentních smluv. Větší objem vždy znamená nižší cenu. Pro řešení nedostatku pracovníků bude přijat motivační a stipendijní plán.

podrobněji zde

Co s nedostatkem obvodních lékařů?

Praktických lékařů ubývá. Za ty, kteří s praxí končí a odcházejí na odpočinek, nepřicházejí noví, což má vliv na dostupnost zdravotní péče na mnoha místech kraje, Vsetínsko nevyjímaje. Obce se často snaží nabídnout lékařům prostory za zvýhodněné ceny, ale mnohdy to nestačí…

Podle koalice Svobodní a Soukromníci je do motivování lékařů nutné zapojit také zdravotní pojišťovny. Zlínský kraj musí být aktivní, jednat s pojišťovnami. Musí dosáhnout toho, aby tito lékaři, kteří půjdou do míst, kde jsou výpadky, neměli úhradový strop. Spolu s tím je nutné zlepšit dostupnost lékařské pohotovostní služby, která je nyní nedostatečná. Ve vsetínské nemocnici je pohotovost pro dospělé i děti ve všední dny mezi 17.00 až 20.00, přes víkend pak mezi 8.00 až 20.00. Zubní pohotovost je v provozu přes víkend mezi 8.00 a 12.00. Co může občan dělat, pokud urgentně potřebujete služby lékařské pohotovosti v jinou dobu, například v noci? S nemocným dítětem můžete vyrazit do krajské nemocnice ve Zlíně. Pro dospělé zbývají už jen dvě možnosti: vydržet do rána nebo přivolat záchranku. Proto koalice Svobodných a Soukromníků považuje za nutné zajistit pohotovost pro dospělé v době od 22.00 do 6.00 ve všech bývalých okresních městech a ve Valašském Meziříčí, a to jak pro dospělé, tak pro děti. Jde určitě o levnější řešení, než přetěžování Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje.

podrobněji zde

volte52