Místní recepty pro Vizovice a okolí

vizovice
Prodloužení železnice do Valašské Polanky. Ano či ne?

Možnost prodloužit železniční trať až do Valašské Polanky je určitě příležitostí pro celý region. Byť po její realizaci není aktuálně příliš velká poptávka, bylo by nezodpovědné o tuto možnost do budoucna přijít. Stejně nezodpovědné ale je, aby stále existovaly tři možné varianty, takže stavební uzávěry blokují zbytečně velké území.

Je nutné vybrat jednu trasu a omezit stavební uzávěry v území. Zároveň musí být zpracována studie reálných přínosů i hrozeb, které by investice, odhadovaná na asi 5,5 miliardy korun, vyvolala. Prodloužení trati totiž může přinést zvýšení objemu dopravy v již fungujících úsecích, tedy mezi Vizovicemi a Zlínem. Podle koalice Svobodní a Soukromníci je tedy potřeba počítat i s dalšími souvisejícími investicemi, jako jsou například protihlukové stěny, vegetační clony a podobně.

Nádherný park. Jen se do něj těžko dostává…

Vizovice mají nádherný park, kde mohou trávit volné chvíle obyvatelé města, a zároveň má i velký turistický potenciál. Jenže v reakci na vandalismus byly před lety uzavřeny boční brány. Šlo o účinné opatření, které zabralo. Nicméně park se kvůli horší přístupnosti tak trochu vydělil z centra města…

 Národní památkový ústav nechal uzavřít brány, kromě té hlavní, protože docházelo k vandalismu a přes park si zkracovali cestu lidé na kolech či dokonce mopedech. Po čtyřech letech po uzavření je zjevné, že došlo k výraznému poklesu vandalismu. Brány tak zůstávají zavřeny dál. To ale na druhou stranu trochu komplikuje přístup například maminkám s malými dětmi. Jde oba požadavky, tedy ochranu před vandalismem a maximální otevřenost pro lidi, skloubit? Podle koalice Svobodní a Soukromníci ano. Umíme si představit společný projet kraje a Národního památkového ústavu, který by například seznamoval lidi s vývojem parkových úprav (zde krásná kombinace francouzského a anglického stylu). To by mohlo zajistit peníze na provoz, ostrahu i další údržbu parku, stalo by se z něho živé místo…

Protipovodňová opatření: Dřevnice, Lutoninka a Bratřejůvka

Snad i proto, že od velké povodně v roce 1997 uběhlo tolik času, a možná i proto, že aktuálně nás ohrožuje spíše sucho, probíhá výstavba protipovodňových opatření velice pomalu. Snad se nám to nevymstí.

V povodí Dřevnice, Bratřejůvky a Lutoninky je naplánovaná řada suchých nádrží – poldrů, které dokážou akumulovat vodu z přívalových srážek a uchránit tak před následky povodí ohrožená území.

Podle koalice Svobodní a Soukromníci už není možné dále čekat a je nutné začít se zajištěním pozemků, na nichž mají být poldry budovány. To lze buď výkupem, směnou pozemků nebo komplexními úpravami na celém extravilánu obcí. Při nich je navíc možné do krajiny umístit další prvky, které mohou důsledky přívalových srážek zmírnit, jako jsou například meze, průlehy, vegetační pásy a podobně.

podrobněji zde

Moderní koupaliště? Ať rozhoduje radnice, ne kraj

Ve Vizovicích se již dlouho vleče rekonstrukce koupaliště. Trápí to obyvatele i radnici. Problémem je ale jako ve většině podobných případů nedostatek peněz. Pokud totiž zrovna neexistuje dotační titul, který by na to byl využitelný, mají zastupitelé svázané ruce.

 Tato modernizace koupaliště je příkladem investice, která je na hranici finančních možností města. Musí proto najít další peníze z jiných zdrojů – logicky se nabízí kraj. Ten ale peníze přerozděluje podle vlastního systému, který je nákladný, netransparentní a hlavně absolutně nerespektuje investiční potřeby měst a obcí. Podle koalice Svobodní a Soukromníci je řešením to, aby kraj peníze rozdělil podle jednoduchého klíče s tím, že o konkrétním využití rozhodnou zastupitelé a potažmo obyvatelé přímo v místě.

podrobněji zde

volte52