Místní recepty pro Valašské Klobouky a okolí

valklo
Přehrada u Vlachovic? Může pomoci celému regionu

U Vlachovic by mohla vzniknout rozlehlá vodní nádrž. Stát tvrdí, že pomůže v boji se suchem. S tím sice podle odborníků tak úplně nelze souhlasit, nicméně přehrada je velkou šancí pro celý region Jižního Valašska.

Koalice Svobodní a Soukromníci je pro výstavbu vodní nádrže. Ovšem je potřeba počkat na studii proveditelnosti a především pečlivě zvážit její primární využití. Přehrady totiž plní vícero funkcí – od rozvoje cestovního ruchu přes zásobárnu pitné vody až po ochranu před povodněmi. Přitom platí, že všechny tyto funkce není možné současně rozvinout naplno. V případě Vlachovic vnímáme jako zásadní rozvoj turistického ruchu. Nacházela by se totiž v kraji, kde jsou poměrně limitované možnosti pro podnikání a zaměstnanost. Pokud by šlo primárně o vodárenskou nádrž, byla by jistě vyhlášena rozsáhlá ochranná pásma ochrany vod v povodí nad nádrží – to by naopak výrazně limitovalo jakýkoliv rozvoj tohoto území.

Bojovat se suchem, například prázdnými studnami, lze podle nás levněji. Nejlepším řešením jsou nové vrty a vodojemy a urychlené dokončení komplexních pozemkových úprav, které umožní zakládání prvků krajinné zeleně – remízků, průlehů, zasakovacích pásů a podobně.

podrobněji zde

Gymnázium? Rozhodovat mají rodiče a žáci, ne krajský úředník

Nesmírně dlouho trvalo, než kraj schválil otevření další třídy čtyřletého gymnázia ve Valašských Kloboukách. Studenti, pro které již nebylo místo, museli komplikovaně dojíždět do Vsetína nebo do Slavičína.

Kraj se prostě jen neochotně vzdává svých u zeleného stolu sepsaných plánů a strategií. Stále se pasuje do role centrálního plánovače středního školství a v poslední době preferuje odborné střední školství před všeobecným – alespoň je jeho rétorika taková. Pro koalici Svobodných a Soukromníků je zvýšení prestiže odborného středního školství v kraji důležité, avšak není možné to činit limitováním všeobecného středního školství, pakliže je po něm poptávka. Za studijní zaměření zodpovídají rodiče studentů, nikoliv kraj.

podrobněji zde

D49. Cesta k rozvoji nejen jižního Valašska

Stavba, která má ukrutné zpoždění. Stavba, která je nejdůležitějším impulsem přinášejícím dynamiku do rozvoje nejen jižního Valašska. Stavba, která přitáhne investory, což bude znamenat další nová pracovní místa. Řeč je o dálnice D49.

Dálniční síť v celém Zlínském kraji má jen 33 kilometrů. To samo o sobě je velmi bídná statistika. Ještě horší je, že na Valašsku z toho není ani metr. Koalice Svobodní a Soukromníci přitom právě dálniční síť vnímá jako ten nejdůležitější krok k dalšímu rozvoji kraje. Jejich výstavba je tak jednou z největších priorit. Vybudovaná dopravní infrastruktura zajistí nové investory a lepší podmínky pro podnikání, které vytvoří nová a lépe placená pracovní místa. Přinese také turisty, kteří zde budou přijíždět častěji a na další dobu a utratí zde více peněz, za které se pak vybudují nové služby a turistické cíle, které budou sloužit také místním lidem.

podrobněji zde

Kraj a podpora podnikání. Zůstává jen u slov

Jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů na jižním Valašsku je společnost ANVIS AVT, jejíž závod je nedaleko Drnovic. Zaměstnanci, zásobování i obchodní partneři se do firmy dostanou jen po silnici mezi Tichovem a Drnovicemi. Na její údržbě se ale kraj odmítá podílet…

Kraj svou neochotu vysvětluje tím, že jde o účelovou komunikaci, která mu nepatří. Přes snahu obcí i firmy se domluvit vytrvale prohlašuje, že se týkají jen silnice II. a III. třídy. Prostě chybí vůle alespoň trochu pomoci z nemnoha větších firem v regionu, které dávají práci místním lidem. Pokud chce Zlínský kraj opravdu pomoci vytvořit příznivé prostředí pro podnikání, měl by podle koalice Svobodní a Soukromníci začít právě u těchto zdánlivých maličkostí.

podrobněji zde

Lékařská pohotovostní služba není dostatečně zajištěná

Zlínský kraj je podle zákona o zdravotních službách odpovědný za organizaci a zajištění lékařské pohotovostní služby. A jak vypadá realita na jižním Valašsku? Ve Valašských Kloboukách je pohotovost pro dospělé na poliklinice do 20.00 ve všední dny, přes víkend v době 10.00-18.00. Dětská ani zubní pohotovost tu není.

Co můžete dělat, pokud urgentně potřebujete služby lékařské pohotovosti v jinou dobu, například v noci? S nemocným dítětem můžete vyrazit jedině do krajské nemocnice ve Zlíně. Pro dospělé jsou jen dvě možnosti: vydržet do rána nebo přivolat zdravotnickou záchrannou službu.

Koalice Svobodných a Soukromníků považuje rozsah a pokrytí kraje pohotovostní lékařskou službou za nedostatečné. Chce proto zajistit pohotovost pro dospělé v době od 22.00 do 6.00 ve všech bývalých okresních městech a ve Valašském Meziříčí, a to jak pro dospělé, tak pro děti. Zároveň zváží rozšíření doby v menších sídlech, jako jsou například Valašské Klobouky. Dostatečná dostupnost této služby je určitě levnější řešení, než její zajišťování skrze záchranku.

podrobněji zde

volte52