Místní recepty pro Uherský Brod a okolí

uhbrod
Turistický potenciál Uherskobrodska zůstává nevyužitý

Kraj Jana Ámose Komenského, úžasný folklor či výjimečná bělokarpatská krajina. To je ve zkratce Uherskobrodsko. Přesto zde turisté, kteří by regionu ekonomicky pomohli, příliš vidět nejsou. A o těch zahraničních to platí dvojnásob.

 Z pohledu cestovního ruchu jde evidentně o region, který ještě nebyl objeven. Podle koalice Svobodní a Soukromníci právě v tomto může zásadně pomoci Zlínský kraj. Řešením je dobře nastavený destinační management. Nesmí to ale vypadat tak, že krajští úředníci sepíší strategii. Jediným řešením je rozjet se do regionu, zmapovat nabídku ubytovacích kapacit, atrakcí a atraktivit a jejich provozovatelům pomoci s koordinací a propagací. Není přitom žádoucí, aby do Uherskobrodska proudily davy turistů. Právě klidné prostředí může být jedním ze zásadních argumentů, proč do podhůří Bílých Karpat přijet. Cílem je maximální využití současných ubytovacích kapacit a dobrou koordinací jednotlivých akcí prodloužit délku pobytu. Turisté, kteří zde budou přijíždět častěji a na delší dobu, zde utratí více peněz, za které se postupně vybudují nové služby a turistické cíle, které budou sloužit také místním lidem.

Další možností, jak pomoci cestovnímu ruchu v oblasti, je vybudování silnice na Velkou Javořinu z moravské strany.

podrobněji zdehttp://zlinsky.spolecne2016.cz/turisticky-potencial-uherskobrodska-zustava-nevyuzity/

Jak pomoci dopravě na Uherskobrodsku

Zajistit kvalitní linkové spojení, aby se lidé dostali do práce či k lékaři, a děti do škol a do kroužků, je komplikovaná záležitost. V případě Uherskobrodska vše ještě komplikuje velké množství obcí a osad. A kraj tento úkol zatím příliš nezvládá…

 Současný systém je nastaven tak, že na dopravní obslužnost přispívají obce i kraj. Tyto peníze putují k několika velkým autodopravcům jako úhrada ztrát z provozu na těch linkách, které by komerčně nikdy neprovozovali. Existuje ale daleko efektivnější způsob – nabídnout možnost podílet se na zajištění dopravní obslužnosti i malým firmám, které klidně i s jedním autobusem či mikrobusem budou zajišťovat třeba i jen jednu jedinou linku. To by umožnilo zajistit odpovídající rozsah dopravy nejen na vytížených páteřních trasách, ale i na těch lokálních do malých obcí.

podrobněji zde

Rekonstrukce zahrady Panského domu

Víme, že mnoho obyvatel Uherského Brodu by si přálo urgentní rekonstrukci zahrady Panského domu. Věříme, že i zastupitelé města to vnímají a řadí ji k prioritám. Pokud ovšem zrovna neexistuje dotační titul, který by na to byl využitelný, mají svázané ruce.

 Tato rekonstrukce je příkladem investice, která je na hranici finančních možností města. Musí proto najít další peníze z jiných zdrojů – logicky se nabízí kraj. Ten ale peníze přerozděluje podle vlastního systému, který je nákladný, netransparentní a hlavně absolutně nerespektuje investiční potřeby měst a obcí. Podle koalice Svobodní a Soukromníci je řešením to, aby kraj peníze rozdělil podle jednoduchého klíče s tím, že o konkrétním využití rozhodnou zastupitelé a potažmo obyvatelé přímo v místě.

podrobněji zde

Jak vrátit krajinu lidem? Řešením jsou pozemkové úpravy

Jak vypadá dnešní krajina? Po deštích voda nemá čas se vsáknout, rychle stéká, na dlouhých svazích lánů jí nic nestojí v cestě a tak dochází k erozi a tím, že se voda nevsákne, nedoplňují se zásoby vody v krajině. I na Uherskobrodsku jde o velký problém.

Co tedy můžeme udělat? Rychlé řešení k dispozici není. Podle koalice Svobodní a Soukromníci je ale nutné urychleně začít pracovat na nápravách krajinných zločinů, které spáchal komunistický režim a ani čtvrt století po revoluci se toho mnoho nezměnilo – lány jsou tu pořád, jen nějak zežloutly.

Na Uherskobrodsku jsou naštěstí, na rozdíl od jiných regionů, velmi daleko s komplexními pozemkovými úpravami. Ty pomáhají rozčlenit lány, zabrání erozi, zpřístupní pozemky jejich skutečným majitelům a vrátí vodu do studní… Je potřeba tato opatření provést ještě v několika obcích a hlavně navázat na tuto etapu zakládáním navržených krajinných prvků.

podrobněji zde

volte52