Místní recepty pro Uherské Hradiště a okolí

uherske-hradiste
Nemocnice jde nahoru. Kraj ji musí tlačit ještě výš

Nemocnice v Uherském Hradišti je na správné cestě ve zvyšování poskytované zdravotní péče a výrazně se odlišuje od zbývajících nemocnic ovládaných Zlínským krajem i ekonomickým zdravím. Ani jí se ale kritika zcela nevyhýbá a je zde prostor pro zlepšení.

Podle koalice Svobodní a Soukromníci musí být kraj připraven v aktivitách směrem ke zvyšování úrovně péče a dobrému hospodaření pomáhat a podporovat je. A to tak, že v pravidelných intervalech bude vypisovat otevřená výběrová řízení na pozice primářů. Pro řešení nedostatku pracovníků musí být přijat motivační a stipendijní plán. Zároveň by měl kraj z pozice akcionáře doporučit společné nákupy léků a přístrojů pro všechny své nemocnice na základě transparentních smluv.

V Uherském Hradišti by měla být zároveň zvýšena přístupnost k lékařské pohotovosti. I ta je v kompetenci kraje a její současný rozsah není dostatečný – možnost vyhledat pomoc končí ve 20.00. Proto koalice Svobodných a Soukromníků navrhuje zavést pohotovost pro dospělé v době od 22.00 do 6.00 ve všech bývalých okresních městech. A to nejen pro dospělé, ale i pro děti. Určitě jde o levnější řešení, než mnohdy zbytečné zatěžování Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje.

podrobněji zde

Co s bezdomovci? Radnicím pomůže možnost zákazu pobytu

Počet bezdomovců v Uherském Hradišti rychle roste. Do slovácké metropole se totiž začali stahovat lidé bez střechy nad hlavou z celého širokého okolí. Láká je nejen zázemí městského mobiliáře, ale také pestrá nabídka kulturních a společenských akcí.

 Lidé jsou naštvaní, vadí jim nepořádek, hluk. Jejich nespokojenost a výzvy k nápravě však naráží na děravou legislativu. Radnice ani policie nemá dostatečné nástroje k tomu, aby si s bezdomovci dokázala poradit. Podle koalice Svobodní a Soukromníci v čele se senátorem Ivo Valentou mají recept, jak lze radnicím pomoci. Ivo Valenta předkládá novelu zákona, která by měla obcím opět umožnit, aby lidem, kteří opakovaně porušují veřejný pořádek, mohla udělovat zákaz pobytu.

Návrh zákona počítá s tím, že každý, kdo bude opakovaně a úmyslně páchat přestupek proti veřejnému pořádku, musí počítat s tím, že mu radnice udělí zákaz pobytu. Ten spočívá v tom, že takový pachatel se nebude moci zdržovat na území obce, v níž se dopouštěl přestupku. Zákaz pobytu bude moci radnice vydat všem recidivistům, kteří nemají na jejím území hlášený trvalý pobyt.

Memorandum o využití věznice? Projekt dostal zelenou

Proměna uherskohradišťské věznice snad konečně dostala zelenou. Na memorandu o jejím využití jsou konečně všechny podpisy. Pokud se podaří vše rozhýbat, bude to vítězství celého regionu a zadostiučinění všem, kdo v úsilí nepolevili a byli ochotni porvat se za dobrou věc.

Nyní již nic nebrání převodu areálu věznice z okresního soudu na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Může být vypracována důkladná studie využití, včetně vyčíslení nákladů na vybudování muzea totality i na optimalizaci rozmístění státních institucí, například okresního soudu. Podle Ivo Valenty, stojícího v čele koalice Svobodní a Soukromníci, jde o ukázku toho, jak účinný může být soustředěný a společný tlak na státní instituce. A v něm je nutné pokračovat. Jinak se může stát, že projekt ještě dlouho zůstane na papíře…

Jak pomoci dopravě na Uherskohradišťsku

Zajistit kvalitní linkové spojení, aby se lidé dostali do práce či k lékaři, a děti do škol a do kroužků, je komplikovaná záležitost. S tím se potýká řada regionů, Uherskohradišťsko nevyjímaje. A kraj tento úkol zatím příliš nezvládá…

 Současný systém je nastaven tak, že na dopravní obslužnost přispívají obce i kraj. Tyto peníze putují k několika velkým autodopravcům jako úhrada ztrát z provozu na těch linkách, které by komerčně nikdy neprovozovali. Existuje ale daleko efektivnější způsob – nabídnout možnost podílet se na zajištění dopravní obslužnosti i malým firmám, které klidně i s jedním autobusem či mikrobusem budou zajišťovat třeba i jen jednu jedinou linku. To by umožnilo zajistit odpovídající rozsah dopravy nejen na vytížených páteřních trasách, ale i na těch lokálních do malých obcí.

podrobněji zde

volte52