Místní recepty pro Rožnov pod Radhoštěm a okolí

???????????????????????????????
Křižovatka U Janíků. Bude to už konečně fungovat?

Nejdůležitější křižovatka v Rožnově pod Radhoštěm se v krátké době opravuje již podruhé. Původní rozsáhlá modernizace kvůli nedodržení parametrů daných projektem situaci moc nezlepšila, vznikly dokonce nové dopravní problémy. Aktuálně prováděné úpravy uhradí město ze svého rozpočtu.

 Nově navržená křižovatka především zhoršila plynulost dopravy. Vzhledem k tomu, že křižovatkou projede denně přes 50 000 automobilů, dopady na obyvatele města i řidiče byly obrovské. Navíc nejde o jediný příklad zpackané investice na Valašsku – nové řešení zpomalilo dopravu i na křižovatce v Ústí u Vsetína. V regionu, kde je doprava i kvůli chybějícím dálnicím sama o sobě velkým problémem, se každé další zhoršení projeví velmi intenzivně. Pro obyvatele vzdálenějších částí kraje se prostě všechny menší problémy s plynulostí dopravy sčítají.

Podle koalice Svobodní a Soukromníci je právě dlouho neřešená doprava největším problémem Rožnovska a Valašskomeziříčska. Je potřeba vyvinout maximální úsilí k tomu, aby důležité projekty, například dálnice D35 a D49, Palačovská spojka obchvaty měst a modernizace silnice první třídy, nezůstávaly jen na papíře. Tyto stavby jsou naprosto klíčové, bez nich se nikdy nepodaří zklidnit dopravu ve městech a stav přetížených silnic II. a III. třídy, o které se stará přímo kraj, se bude dál zhoršovat.

podrobněji zde

Zubří chystá megalomanský projekt. Neskončí to blamáží?

Opravené koupaliště s tobogánem, malý krytý bazén, lékařský dům či domov pro seniory. Tak by mělo vypadat nové centrum města Zubří. Hotovo by mohlo být do konce roku 2018, celkové náklady se odhadují na 150 milionů korun. Část z toho chce radnice získat z dotací.

Je to lákavá představa. Realita ale nakonec může být jiná – zadlužené město, kterému chybějí peníze na zabezpečení běžných oprav a drobných investic, či dokonce hrozba, že dotace se budou muset pro nesplnění podmínek vracet… V případě Zubří jde o typické dotační blouznění. Možnost sáhnout si na nemalé dotační peníze často lidem, byť to myslí dobře, nasadí klapky na oči. Nevidí tak tvrdé podmínky, které dotační programy mají, nedohlédnou na budoucí provozní náklady.

Podle koalice Svobodní a Soukromníci jde v mnoha případech o důsledek špatně nastaveného financování měst a obcí, které k pošilhávání po dotacích a snahách řešit vše najednou přímo svádí. Pokud by totiž mohly radnice kromě peněz od státu počítat i s těmi od kraje, mohly by podstatně efektivněji a hlavně dlouhodobě řešit svůj rozvoj.

Zlínský kraj ale peníze přerozděluje podle vlastního systému, který je nákladný, netransparentní a hlavně absolutně nerespektuje investiční potřeby měst a obcí. Svobodní a Soukromníci vidí řešení v tom, aby kraj peníze rozdělil podle jednoduchého klíče s tím, že o konkrétním využití rozhodnou zastupitelé a potažmo obyvatelé přímo v místě. Tento předvídatelný systém navíc radnicím umožní plánovat, protože vždy budou vědět, s jakou částkou mohou počítat.

podrobněji zde

Arogantní úřednice. Kdo zasáhne?

Jedna konkrétní arogantní úřednice a stavební úřad v Rožnově pod Radhoštěm má pověst místa, kde vás nic dobrého nečeká. Opakované stížnosti nepomáhají, úřednice dál šikanuje lidi, z jejichž daní je tvořen její plat…

Tento zdánlivě lokální problém bude asi povědomý většině z nás. Na přívětivého úředníka určitě narazit jde, bohužel to ale není pravidlem. Úřady, ten krajský nevyjímaje, obecně tvrdí, že zásadou jejich práce je partnerský přístup. V reálných situacích ale jednají z pozice síly.

Koalice Svobodní a Soukromníci chce takové úřady, které budou k lidem vstřícné. Pokud dojde k takovým excesům, jako je zmíněný případ z Rožnova pod Radhoštěm, musí se mít lidé možnost obrátit na konkrétní místo – to bude na krajském úřadě a spadat bude přímo pod krajské zastupitelstvo. Všechny stížnosti občanů, nejen na krajský úřad, ale i na nižší úřady státní správy, budou vyhodnoceny a následně řešeny.  Někdy stačí i jen upozornění ze správných míst, aby dotyčný úředník pochopil, že jeho chování je naprosto nepřípustné.

podrobněji zde

Miliardy proinvestovány, Bečva ale čistější není

Čistá řeka Bečva. Tak zní název rozsáhlého projektu, jehož dvě etapy jsou završeny. Byly vybudovány nové čistírny odpadních vod, rekonstruovány stávající, u některých navýšená kapacita. K tomu rekonstrukce a budování kanalizací. Kvalita vody v Rožnovské i Vsetínské Bečvě se ale příliš nezlepšila…

Na kvalitu vody v řekách má vliv i klima posledních let – především nedostatek srážek. Pro čistotu koryta je důležitý stabilní průtok a také jeho občasné zvýšení po vydatných srážkách. Divoká voda

vždy vyčistí řeku od řas a jemných sedimentů, tedy od špíny. V poslední době je ovšem v zimě málo sněhu a ani těch letních rozbouření řek není dost… Všechny realizované investice měly určitě smysl. Nebýt jich, byly by obě řeky v současnosti v daleko horším stavu. Cílem ale bylo kvalitu vody zvýšit, což se zřejmě nestalo. Podle koalice Svobodní a Soukromníci je potřeba nerezignovat, a pokud se situace skutečně nezlepší, hledat další možnosti.

volte52