Místní recepty pro Otrokovice a okolí

otrokovice
Plochy pro průmysl? Chybí koncepce

Stavební úřad v Napajedlech nebere ohledy na protesty občanů proti změnám územních plánů, které vedou k rozšiřování průmyslových zón a zhoršení kvality života. Napajedla přitom katastrem sousedí s Otrokovicemi, kde naopak námitky lidí zohledňují. To pak vede k tomu, že se průmyslová zóna Sever rozšiřuje směrem k Napajedlům.

Navíc nový záměr, který je zde schválen, povede sice nikoliv ke katastrofickému, ale přece jen k dalšímu zhoršení dopravní situace na křižovatce v Kvítkovicích. Dalším problémem Napajedel je průmyslová zóna Slavia, která je v organismu města velmi nešťastně umístěna a jakékoliv její rozšiřování nutně vede ke zhoršení kvality života. Zóna je sevřená mezi obytnými segmenty území. Přesto k tomu rozšiřování dochází. Bez ohledu na odpor obyvatel.

Co s tím lze podle koalice Svobodní a Soukromníci dělat? Kraj se dosud, co se týče rozvoje průmyslových zón, velmi soustředil na zablokovanou situaci v Holešově. Mezitím se zvyšoval tlak v dalších průmyslových zónách v kraji. Je zcela nezbytné nalézt nové rozvojové plochy především s vazbou na dostavbu D55 a její plánované sjezdy. Nová území nesmí zvýšit dopravní zatížení silnic zvláště v obcích. Kraj, který ze zákona pořizuje územně-plánovací dokumentaci nadřazenou územním plánům obcí, musí zabránit tomu, aby územní plány jednotlivých obcí „šly proti sobě“, anebo jejich špatnou koordinací došlo ke kumulaci zatížení v nějaké dílčí oblasti kraje.

podrobněji zde

Obchvat končí v poli. Na jih jen přes město

Když se otevřela první část obchvatu Otrokovic, tedy dnešní dálnice D49, byla to velká událost. Nikomu proto tehdy moc nevadilo, že končí v poli. Jenže od té doby uplynulo deset let a pořád nic. Výrazná úleva pro Otrokovice se nedostavila.

Podle koalice Svobodní a Soukromníci spočívá rychlé řešení, jak Otrokovicím ulehčit, ve zrušení dálničního poplatku na trase obchvatu, což současné vedení ministerstva dopravy odmítá. Nejdůležitější ale je urychlené pokračování ve výstavbě D55 směrem na jih.

podrobněji zde

Otrokovice a Zlín srůstají. Je ale mezi nimi bariéra

Obě města se s ohledem na výstavbu kolem hlavní silnice postupně srůstají, přesto je mezi nimi stále velká bariéra. Tou je špatné dopravní spojení. Komunikace I/49, byť nedávno rozšířená na čtyři pruhy, ve špičkách nestačí, a železnice má parametry 30. let minulého století.

 Dojíždění mezi Zlínem a Otrokovicemi je komplikované. Stačí i drobnější kolize a provoz stojí. Rozšíření na čtyři pruhy sice dopravu zrychlilo, stále to však není dostatečné – skutečné řešení představuje jen výstavba dálnice D49, která navíc odvede ze souměstí tranzitní dopravu. Podle koalice Svobodní a Soukromníci je současný stav, kdy výstavbě brání „kolonie křečků“ doslova výsměchem všem řidičům i obyvatelům u přetížených silnic. Je nutné situaci okamžitě odblokovat a začít stavět.

Rovněž je nutné urychlit modernizaci železniční trati z Otrokovic přes Zlín do Vizovic. Nyní avizovaný termín zprovoznění elektrizované a dvoukolejné trati v roce 2024 je tristní. Hejtmanství se musí rázně zasadit o ukončení diskriminace obyvatel Zlínského kraje pražskými politiky a úředníky, kteří náš region přehlížejí.

Napajedla řeší zámek. Rozhodnou občané v referendu

Jedna z dominant Napajedel je zámek s přilehlým parkem. Současný majitel ho nabízí k prodeji, zájemci se ale nehrnou. Výjimkou není ani tamní radnice, které možná brání v objektivním rozhodování i vyčerpanost z dlouhodobých vyjednávání s majitelem. V každém případě jde o obří investici, navíc město pro celý komplex nemá smysluplné využití. O dalším postupu tak rozhodnou občané v referendu.

Koalice Svobodní a Soukromníci považuje referendum v této situace za nejlepší možnou metodu rozhodnutí. Zároveň jde podle nich o vzorový příklad toho, kdy má Zlínský kraj radnici nabídnout pomocnou ruku. Nemusí jít přitom o poskytnutí dotace. Zlínský kraj je například zřizovatelem celé řady příspěvkových organizací, od škol přes muzea až po sociální zařízení. Může proto zvážit převzetí části objektu do svého užívání, čímž by městu ulehčil s náklady. To by radnici dávalo větší šanci zámek provozovat, multifunkční využití by navíc otevíralo cestu k dotacím a rekonstrukcím a modernizacím.

podrobněji zde

volte52