Místní recepty pro Luhačovice a okolí

luhacovice
Obchvat Luhačovic. Vraťme ho do hry

Nejvýznamnější lázeňské místo ve východní části republiky, architektonický skvost. I takové označení se pojí s Luhačovicemi. Přitom občany města i lázeňské hosty obtěžuje doprava. Ruší klid, zvyšuje prašnost a komplikuje pohyb pěších…

Podle koalice Svobodní a Soukromníci by se měla do priorit města i kraje dostat výstavba obchvatu. Dříve se o něm občas hovořilo, nyní vše usnulo – údajně pomůže výstavba D49 z Hulína do slovenského Púchova. Zda k tomu dojde, ale nikdo přesně říct neumí. Navíc D49 je stále jen papírový projekt, s jehož realizací se ještě ani nezačalo. Termín, kdy na slovenskou hranici dorazí dálnice, si dnes už odhadovat nedovolí vážně nikdo… Obchvat Luhačovice je přitom reálný, jeho trasa je zafixována v územních plánech města i kraje (Zásady územního rozvoje Zlínského kraje).

podrobněji zde

Luhačovická kultura nemusí být jen pro seniory

Ve městě jsou nejvýraznějším kulturním zařízením Lázně Luhačovice. Ty se z pochopitelných důvodů zaměřují především na své klienty, z nichž velkou část tvoří osoby nad 60 let. Na podobnou cílovou skupinu míří i akce města. Mladší šedesáti let tak mají jen omezené možnosti kulturního vyžití.

Koalice Svobodní a Soukromníci tvrdí, že kraj nemá být ten, kdo říká, jaká kultura a kdy má být. To je záležitost obce, místních lidí. Kraj ale může vhodně pomoci aktivitám zdola a být partnerem těch, kteří mají skutečně zájem něco dělat. Místo propagace „úspěchů“ krajských představitelů by kraj mohl propagovat přímo jednotlivé akce, které se podařily. Může ukazovat, že jde věci dělat i jinak, pestře, zajímavě. Mohou tak inspirovat další jednotlivce či organizace k podobným činům v jiných obcích kraje. Kraj by také měl poskytovat informace a rady, například jak zajistit financování mimoškolních kroužků, jak zajistit pedagogy a jiné. Na této Tabuli dobrých nápadů budou ti, kterým se něco neobvyklého podařilo.

podrobněji zde

Jak pomoci dopravě v okolí Luhačovic

Zajistit kvalitní linkové spojení, aby se lidé dostali do práce či k lékaři, a děti do škol a do kroužků, je komplikovaná záležitost. S tím se potýká řada regionů, včetně Luhačovicka. A kraj tento úkol zatím příliš nezvládá…

Současný systém je nastaven tak, že na dopravní obslužnost přispívají obce i kraj. Tyto peníze putují k několika velkým autodopravcům jako úhrada ztrát z provozu na těch linkách, které by komerčně nikdy neprovozovali. Existuje ale daleko efektivnější způsob – nabídnout možnost podílet se na zajištění dopravní obslužnosti i malým firmám, které klidně i s jedním autobusem či mikrobusem budou zajišťovat třeba i jen jednu jedinou linku. To by umožnilo zajistit odpovídající rozsah dopravy nejen na vytížených páteřních trasách, ale i na těch lokálních do malých obcí.

Potřebné investice. Ať rozhoduje radnice, ne kraj

Každé město má naplánovány investice, které zkvalitní život obyvatel a vytvoří podmínky pro další rozvoj. Pokud ovšem zrovna neexistuje dotační titul, který by na to byl využitelný, mají svázané ruce. A tak se mnohdy staví i to, co sice není tak úplně priorita, ale jsou na to peníze…

Rozvojové investice jsou většinou za hranicí finančních možností města. Musí proto najít další peníze z jiných zdrojů – logicky se nabízí kraj. Ten ale peníze přerozděluje podle vlastního systému, který je nákladný, netransparentní a hlavně absolutně nerespektuje investiční potřeby měst a obcí. Podle koalice Svobodní a Soukromníci je řešením to, aby kraj peníze rozdělil podle jednoduchého klíče s tím, že o konkrétním využití rozhodnou zastupitelé a potažmo obyvatelé přímo v místě.

volte52