Místní recepty pro Holešov a okolí

holesov
Odblokujme situaci v průmyslové zóně

Na místě bývalého letiště a přilehlých polí měla vzniknout strategická průmyslová zóna. Z mnoha důvodů se to nepodařilo, přesto je zde vybudována rozsáhlá infrastruktura za zhruba 1,6 miliardy korun. Lze tento potenciál alespoň částečně využít ve prospěch obyvatel Zlínského kraje?

Podle koalice Svobodní a Soukromníci je zóna příležitostí pro Holešov i celý Zlínský kraj. Za dodržení přesně daných podmínek lze jistě skloubit tyto zájmy s ochranou podzemních vod. Co je tedy potřeba udělat? Předně zapomeňme na označení strategická zóna a všechna publikovaná čísla o jejím obrovském potenciálu – žádný obří investor, který vytvoří tisíce pracovních míst, určitě nepřijde. Nechme stranou emoce – našim hlavním úkolem musí být restart projektu, byť v zcela jiných parametrech, než těch původně zamýšlených. Pokusme se o rozdělení území na menší pozemky a jejich nabídku pro malé a střední firmy z přesně definovaných oblastí činnosti. Vytvořme otevřené fórum, do něhož přizveme nejen zástupce kraje, města, okolních obcí, ale také aktivisty (ať už odpůrce či zastánce) a odborníky z oblasti ochrany podzemních vod. Společně vytvořme modelový projekt, který necháme projít územním řízením a následně vypracujeme studii proveditelnosti – vznikne jakýsi návod a zároveň polotovar pro budoucí investory. A hlavně – zbavme zónu mýtů, chovejme se racionálně. Dejme investorům jasně vědět, že pokud splní přísné podmínky na ochranu podzemních vod, jsou vítáni.

podrobněji zde

Lékařská pohotovostní služba je nedostatečná

Zlínský kraj je odpovědný za organizaci a zajištění lékařské pohotovostní služby. A jak to vypadá v Holešově? Nic. Mimo pracovní dny vám pomohou v Bystřici pod Hostýnem, jindy jen v Kroměříži. Ale nesmíte stonat v noci, pak pomůže jen záchranka…

 Pohotovost pro dospělé je zajištěna po celý týden do 20.00 v Kroměříži, Uherském Hradišti, Uherském Brodě, Valašských Kloboukách, Valašském Meziříčí, do 22.00 ve Vsetíně a do 21.00 ve Zlíně. Navíc jen o víkendech funguje ještě v Bystřici pod Hostýnem a Rožnově pod Radhoštěm do 18.00. Dětská pohotovost je v týdnu dostupná do 20.00 v Kroměříži, Uherském Hradišti, Uherském Brodě, do 22.00 ve Vsetíně a přes celou noc do 6.00 ráno ve Zlíně. Koalice Svobodných a Soukromníků považuje rozsah a pokrytí kraje pohotovostní lékařskou službou za nedostatečné. Je nutné zřídit pohotovost v době od 22.00 do 6.00 v Kroměříži, Valašském Meziříčí, Vsetíně a dalších velkých městech – a to jak pro dospělé, tak pro děti. V Holešově koalice prosazuje pohotovost v denních hodinách o víkendech a svátcích a ve Valašském Meziříčí přes den a o víkendech zubní pohotovost.

podrobněji zde

Mezi Holešovem a Otrokovicemi chybí cyklostezky

V posledních letech byly v kraji vybudovány úžasné cyklostezky, které do kraje nepochybně přitahují mnoho turistů a slouží k rekreaci i našim obyvatelům. Údajně cyklostezky přilákají do kraje 200 000 návštěvníků ročně.

Ve skutečnosti lidé potřebují cyklostezek mnohem více. Nejen pro rekreační dálkové cesty, ale i pro každodenní běžné cestování. V žádném případě se nemůžeme spokojit s tím, co máme. V kraji je totiž ještě mnoho oblastí, ve kterých cyklostezky nejsou vůbec. A takovou oblastí je třeba prostor mezi Holešovem a Otrokovicemi. Pro dobudování a zahuštění sítě cyklostezek je podle koalice Svobodní a Soukromníci nutné konzultovat s obcemi, jaké potřeby v tomto ohledu mají jejich obyvatelé, kam se potřebují na kole dostat, jaká je současná situace, kde jsou cyklisté v ohrožení. Následně musí vzniknout schéma potřebného cyklistického propojení mezi obcemi. A hlavně – tam, kde ještě neproběhly komplexní pozemkové úpravy, pomoci obcím, aby při projektování úprav byl tento požadavek projektanty zohledněn. Cyklostezky pak mohou být trasovány na nově navržených polních cestách.

podrobněji zde

Sucho a sucho. A pak přichází lokální záplavy

Jak vypadá dnešní krajina? Po deštích voda nemá čas se vsáknout, rychle stéká, na dlouhých svazích lánů jí nic nestojí v cestě a tak dochází k erozi a tím, že se voda nevsákne, nedoplňují se zásoby vody v krajině. Region pod Hostýnem není v tomto směru výjimkou. I zde je to velký problém.

Co tedy můžeme udělat? Rychlé řešení k dispozici není. Podle koalice Svobodní a Soukromníci je ale nutné urychleně začít pracovat na nápravách krajinných zločinů, které spáchal komunistický režim a ani čtvrt století po revoluci se toho mnoho nezměnilo. Musíme co nejrychleji provést komplexní pozemkové úpravy, které rozčlení lány prvky krajinné zeleně, zabrání erozím, zpřístupní pozemky jejich skutečným majitelům a vrátí vodu do studní…

podrobněji zde

volte52